Familieboek van Elisa, tevens website over de Leeuwengarde een paramilitaire verzetsgroep actief geweest in de 2e wereldoorlog, Voorgeschiedenis

Familieboek van Elisa

Website over de Leeuwengarde

Voorgeschiedenis

Mijn vader en zijn broer werden geboren in Amsterdam op 14 maart 1917. Beide jongens waren verschillend. Mijn vader was wat groter, donker van haar en rustig. Oom Flip daarentegen was kleiner, blond en de rebel van de twee. Een gedeelte van hun jeugd brachten zij door in Amsterdam. Veel van de familie woonde daar ook. In 1929 verhuisde het gezin naar Zeist. De broers doorliepen daar met goed gevolg de MULO. Na de MULO had oom Flip verder willen studeren, doch de dienstplicht moest vervuld worden. Mijn vader voelde daar totaal niet voor, oom Flip had daar geen problemen mee. Er bestond toen nog de broederdienstregel, waardoor slechts één van beide de diensttijd moest gaan vervullen. Dat kwam dus mooi uit. In 1937 diende oom Flip 8 maanden als kustwachter bij de Marine. Later maakte hij deel uit van de kustwacht op Terschelling. Oom Flip hield veel van zijn familie (in het bijzonder van zijn moeder). Zijn vrije weekenden bracht hij door in zijn ouderlijk huis en zondag 's avonds bracht mijn vader hem naar de bus voor de terugreis. Het contact tussen de beide broers was zeer hecht.

Na zijn vervulde diensttijd was mijn oom aanvankelijk werkzaam in wisselende baantjes, doch uiteindelijk kreeg hij een vaste betrekking als lijstenmaker bij een kunsthandel in Amersfoort. Wat mijn vader in die tijd voor werk deed is mij niet bekend. In de oorlog werkte hij op een distributiekantoor en na de oorlog was hij werkzaam als boekhouder bij een bedrijf in bouwmaterialen. Een groot deel van zijn vrije tijd besteedde oom Flip aan jeugdwerk. In Zeist was hij (in zijn vrije tijd) padvinder en lid van de Bizongroep. In oktober 1938 vormde hij in Soest een padvindersgroep de "Paltz-scouts", waarvan hij hopman werd. In de oorlog werd de padvinderij door de bezetter verboden. De oorlog brak uit en toen veranderde voor een ieder het leven drastisch. Het leven zou nooit meer worden als voorheen. Na de oorlog moest mijn vader verder zonder zijn grote vriend en maatje. In 1945 werden de Paltz-scouts weer actief, echter zonder mijn oom, want hij was één van de ontelbaren die de oorlog niet hadden overleefd. Ter nagedachtenis aan hun gesneuvelde hopman werd op 12 september 1945 de Hopman Masselman Groep opgericht. Hoewel mijn vader geen binding had met de padvinderij, wilde hij wel op de hoogte blijven, getuige de map met krantenartikelen die ik tussen zijn papieren vond. In een krantenartikel uit een regionale krant uit 1993, lees ik dat op zaterdag 19 juni het nieuwe troepenhuis van de HMG werd geopend. Mijn vader, inmiddels 76 jaar oud, was ook aanwezig. Hij zei trots te zijn op het werk van zijn broer en dat oom Flip geroerd zou zijn geweest als hij dit eerbetoon zou zien.

Naast de Hopman Masselman Groep is er ook nog de waterscoutinggroep Paltz- en Eemgeuzen, eveneens actief in Soest. Deze groep draagt gedeeltelijk de originele naam van de door Flip Masselman opgerichte groep. In 1945 ging de groep verder onder de naam Hopman Masselman Groep, maar toen de groep te groot werd besloot een deel verder te gaan onder de hiervoor genoemde originele naam. Er was ook een groep de Eemgeuzen, ooit opgericht door Schipper Van der Wal van de Amersfoortse zeeverkennersgroep Karel Doorman. Op een gegeven moment hadden de Paltz-scouts een tekort aan leden en aan groepsleiding en de Eemgeuzen hadden een tekort aan geld. In oktober 1969 werd er overleg gestart voor een fusie tussen beide groepen. Op 6 maart 1970 fuseerden beide groepen en zo ontstond de naam Paltz- en Eemgeuzen.

© en webdesign Elisa

oma Masselman met donkere jurk

oma Masselman

Flip Masselman in marine-uniform