Familieboek van Elisa

Website over Flip Masselman, oprichter van "De Leeuwengarde"

logo website

Maandag, 28 december 1942

Dierbare lievelingen,

Vanmorgen werd ons medegedeeld dat wij op transport zullen gaan en wel morgenochtend. Waarheen?? Hoe laat? Wij weten het niet, wij moeten afwachten en vertrouwen op God. Vanmorgen 12 uur werd mij een zakje van "D. Bakker" overhandigd met snoeperij erin. Dat kon ik wel raden van wie dat is. Natuurlijk van tante B. en oom G. Zij zijn de Kerstdagen bij ons geweest? Prettige dagen gehad, naar omstandigheden? Ik heb de badmeester gevraagd al mijn goederen aan mijn huisgenoten of diens gevolmachtigden mee te geven. Ik weet dan dat alles veilig is en ik behoef het niet overal mee heen te slepen. Dat zou maar last veroorzaken, temeer daar er geen dingen van gebruikswaarde bij zijn, behoudens zeep, tandenborstel en schrijfpapier. Enfin, dat zal ook wel terecht komen. Ik hoop dat jullie alle briefjes ontvangen hebt. Schrijf mij dit per eerste gelegenheid, zo gauw jullie weten waar ik ben. Ik hoop in Holland te blijven in deze of gene gevangenis, doch ik denk wel dat het Duitsland zal worden, gevangenis of concentratiekamp. Hoe en wat het ook zij, vertrouw op God die trouwe houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken zijner handen. Zijn wil geschiedde en zo zal het goed zijn. Hij zal ons niet verlaten. Dus lievelingen, kop op en moed houden. Alles sal reg kom. God geve ons een spoedig en gelukkig weerzien en daaraan twijfel ik geen seconde!!! Probeer direct te weten te komen waar we zijn. Als ik kan zal ik onderweg proberen een bericht te versturen. Ik wil meewerken (op mijn manier). Doe alles wat mogelijk is om mij weer los te krijgen. Schrijf mij uitvoerig, dat kan geen kwaad. Vergeet ook niet het (driehoek)-teken te vermelden als jullie dit schrijven hebt ontvangen en het getal er onder staat of onder de gewone datum. Moet je zo schrijven bijv. 3 januari 1943 in de 3e van de 1e maand. Je schrijft het zo: 0301. 10 januari wordt dan 1001. 4 maart wordt 0403. 30 mei wordt 3005. (30 in de 30e dag; 0505 5e maand). Begrepen wat ik bedoel? Groet alle ooms en tantes, neven en nichten en kennissen van mij. Bedank tante B., oom G. en D.

Ik had nog goede hoop op bezoek van jullie. Wie weet hoe spoedig we weer bij elkaar zijn. Ik dacht ook een pakje en geld van jullie ontvangen te hebben. Welaan, het is nu 1 uur, misschien, zo denk ik terwijl ik "clandestien" schrijf, komt er toch nog een pakje of bezoek vanmiddag. Doch dat moet ik maar afwachten. Jullie moeten je nergens ongerust over maken hoor! Geef alles over in Gods had en vertrouw op Hem. Hij hoort en verhoort ons. Indien ik weer in P.D.A. terecht kom, zal ik proberen contact met deze of gene van buiten uit Soest of Amersfoort te krijgen. Indien mogelijk Van Gr. uit soest. Heeft Jo al gedaan wat ik vroeg? Ben je al in Soest bij Van Gr. geweest, Jo? Denk ook steeds om X achter plaatsnaam en zoals ik reeds eerder schreef, indien jullie dit ontvangen en begrepen hebt, zet je een O achter mijn naam. Omgekeerd doe ik hetzelfde. Houdt sigaretten en shag vast. Probeer los te krijgen en te bewaren wat je kunt. Nogmaals houdt goede moed en vertrouw op God. Hij, onze Leidsman, zal ons niet verlaten. Al die lange maanden heeft hij ons bewaard en behoedt, de ogen geopend. Hoe groot Zijn liefde is voor ons en dat zal Hij niet te niet doen of afbreken. Het had tot doel ons te leren doch om er later ons voordeel mee te doen. Lievelingen, ik ben in gedachten steeds bij jullie, zoals jullie bij mij. De Here is mijn Licht en mijnentwil voor wie zou ik vrezen? Gedenk dit en verheugd u te allen tijde (Tessalonicenzen). Bid en vertrouw, zonder ophouden. Weest allen hartelijk gekust en innig omhelst van jullie steeds innig liefhebbende zoon, broer en neef Philip. Flink zijn als altijd hoor, lieve moesje! Ik ben trots op je! Dag lieve schat.Tot spoedig! Lieve schatten, kop op! Alles sal regkom! Daaaag. 10000 kussen!

©en webdesign Elisa (Lies) Masselman