Familieboek van Elisa

Website over Flip Masselman, oprichter van "De Leeuwengarde"

foto Flip in padvindersuniform en afbeelding Franse Lelie

Voorgeschiedenis

Mijn vader en zijn broer werden geboren in Amsterdam op 14 maart 1917. Beide jongens waren verschillend. Mijn vader was wat groter, donker van haar en rustig. Flip daarentegen was kleiner, blond en de "Pietje Bel" van de twee. Een gedeelte van hun jeugd brachten zij door in Amsterdam. Veel van de familie woonde daar ook. In 1929 verhuisde het gezin naar Zeist. De broers doorliepen daar met goed gevolg de MULO. Na de MULO had Flip verder willen studeren, doch de dienstplicht moest vervuld worden. Mijn vader voelde daar totaal niet voor, maar Flip had daar geen problemen mee. Er bestond toen nog de broederdienstregel, wat betekende dat één van de twee de diensttijd moest gaan vervullen. In 1937 diende Flip 8 maanden als kustwachter bij de Marine. Later maakte hij deel uit van de kustwacht op Terschelling. Flip hield veel van zijn familie (in het bijzonder van zijn moeder). Zijn vrije weekenden bracht hij door in zijn ouderlijk huis en zondag 's avonds bracht mijn vader hem naar de bus voor de terugreis. Het contact tussen de beide broers was zeer hecht.

Na zijn vervulde diensttijd was Flip aanvankelijk werkzaam in wisselende baantjes, doch uiteindelijk kreeg hij een vaste betrekking als lijstenmaker bij een kunsthandel in Amersfoort. Wat mijn vader in die tijd voor werk deed is mij niet bekend. In de oorlog werkte hij op een distributiekantoor en na de oorlog was hij werkzaam als boekhouder bij een bedrijf in bouwmaterialen. Een groot deel van zijn vrije tijd besteedde Flip aan jeugdwerk. In Zeist was hij (in zijn vrije tijd) padvinder en lid van de "Bizongroep". In oktober 1938 vormde hij in Soest een padvindersgroep de "Paltz-scouts", waarvan hij hopman werd. De oorlog brak uit en het leven veranderde drastisch voor iedereen; het leven zou nooit meer worden als voorheen. In de oorlog werd de padvinderij door de bezetter verboden. In 1945 werden de "Paltz-scouts" weer actief, echter zonder Flip, want hij was één van de ontelbaren die de oorlog niet hadden overleefd. Ter nagedachtenis aan hun gesneuvelde hopman werden op 12 september 1945 de "Paltz-Scouts" omgedoopt tot de "Hopman Masselman Groep". Toen de groep te groot werd besloot een deel verder te gaan onder de orignele naam: "De Paltz-Scouts". Door een "fusie" op 6 maart 1970 met de "Eemgeuzen", ontstond er naast de "Hopman Masselman Groep", de waterscoutinggroep "Paltz-en Eemgeuzen" eveneens actief in Soest.

In een krantenartikel uit een regionale krant uit 1993, lees ik dat op zaterdag 19 juni het nieuwe troepenhuis van de HMG werd geopend. Mijn vader, inmiddels 76 jaar oud, was ook aanwezig. Hij zei trots te zijn op het werk van zijn broer en dat Flip geroerd zou zijn geweest als hij dit eerbetoon zou zien. Hoewel mijn vader geen binding had met de padvinderij, wilde hij wel op de hoogte blijven, getuige de map met krantenartikelen die ik tussen zijn papieren vond.